«Нариси філософії права»

В Україні вперше здійснено переклад на українську мову і підготовлено до друку монографію Леона Петражицького «Нариси філософії права».
Мене попросили написати передмову до цієї книги,що я і зробив з великим задоволенням.
Протягом багатьох століть видатні філософи і юристи намагались прийти до спільної думки і визначитись з таким поняттям як право.
Незважаючи на прикладені зусилля і велику кількість різних версій ,це питання все ще залишається відкритим.

Беззаперечним і загальновизнаним є лише те,що право це регулятор суспільних відносин.
Разом з тим регулятором суспільних відносин є не лише норми права.
Таку саму функцію виконують і норми моралі.
Тоді чим відрізняються норми права від норм моралі та інших соціальних норм?
Правильна відповідь на це питання сьогодні цікавить не лише юристів ,а й усіх тих,хто займається правотворчою діяльністю і юридичною практикою.
З огляду на те,що термін право вживається в багатьох нормативно-правових актах ,то неможливо правильно застосувати закон,або якісно підготувати проект закону ,не розуміючи значення цього терміну.
Для прикладу візьмемо ст. 8 Конституції,де визначено,що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
У цій статті мова іде також і про те,що норми Конституції є нормами прямої дії.
Це означає,що кожна особа може звертатись до суду за захистом своїх прав і свобод ,посилаючись безпосередньо на норми Конституції.
Звідси можна побачити наскільки важливе практичне значення має правильна відповідь на питання що таке право.
Без цього неможливо зрозуміти те, що означає принцип верховенства права і тим більше правильно його застосувати при вирішенні конкретних судових спорів.
Для того щоб з’ясувати природу права варто звернути увагу на монографію видатного вченого-юриста Леона Петражицького «Нариси філософіі права».
Окремо слід зазначити,що ім’я Петражицького напряму повязане з Україною,але його наукова спадщина у нас все ще залишається мало відомою.
Ми знаємо ,що у свій час Леон Петражицький отримав вищу юридичну освіту в Імператорському університеті Святого Володимира у Києві.
На київський період припадає і значний відрізок часу його творчості.
Роботи Петражицького є добре відомими за межами Украіни і користуються особливою популярністю в Польщі,Данії,Швеціі ,США та багатьох інших країнах світу,але у нас ім’я цього видатного вченого незаслужено забуте.
Основною причиною такого забуття є те,що теорія Петражицького заперечує класовий характер права.
Вона повністю перекреслює марксистсько-ленінську доктрину права і саме цим пояснюється те,чому в радянський період нашої історії психологічна теорія права була відомою лише вузькому колу фахівців.
Разом з тим сьогодні ця теорія заслуговує на особливу увагу,оскільки дає можливість кожному значно розширити свій багаж юридичних знань і краще зрозуміти походження і соціальну функцію норм права.
У своїх працях професор Петражицький переконливо доводить ,що в основі правових явищ лежать внутрішні психо-емоційні переживання людини.
На прикладах він показує чим по суті є норми прав і що їх відрізняє від норм моралі та інших соціальних норм.
Також Л. Петражицький пояснює чому порушення норм права веде до виникнення конфліктів.
Його аргументація є переконливою і там ,де він наголошує на необхідності запровадження незалежного суду і вказує на природній процес позитиваціі юридичних норм.
Професор Петражицький вперше вводить таке поняття як політика права і пояснює як,згідно з його теорією ,має відбуватись правотворчий процес.
У своїх «Нарисах філософіі права» він дає і короткий критичний аналіз основних теорій права та вказує на їх суттєві недоліки.

Творчий спадок Леона Петражицького важко переоцінити. Його психологічна теорія права і сьогодні не втратила своєї актуальності,що вимагає більш детального її вивчення.
Першою сходинкою на цьому шляху і має стати робота Л.Петражицького «Нариси філософіі права»,яка вперше виходить у нас в перекладі на українську мову.
Ця книга має допомогти усім,хто цікавиться філософією права розширити свій багаж знань у сфері юриспруденції,а юристам практикам і політикам вона дасть
можливість краще зрозуміти в чому полягає суть принципу верховенства права,що у свою чергу має сприяти вдосконаленню вітчизняного законодавства і юридичної практики,здійсненню правосуддя та забезпеченню політичної стабільності в українському суспільстві.


Олег Березюк,директор Інституту глобальної політики і права,член Ради адвокатів міста Києва.